Home » Предимства

Предимства / NeSPaT помага

Както показва опитът на нашите клиенти, използването на услугата NeSPaT за организиране на транспорт на пациенти носи положителна динамика в набирането и задържането на пациенти, подобрява качеството на клиничните изследвания и съответно повишава тяхната икономическа ефективност.

В допълнение, нараства конкуренцията за пациента, при които NeSPaT е ефективно решение

Ние помагами и работим за:

CRO

Клин. департаменти на фармакологични компании

Туристическа компания за пациенти

Изследователите

Пациентите

CRO

 • „отсъствие на пожари“ при подготовката и извършването на транспортиране на пациенти. Надежна и постоянно висококачествена работа на сервиза
 • пациентът е гарантирано навреме на място
 •  изследователите се освобождават от неефективни дейности с помощта на достъпност на услугите и комфорт
 •  задържане на пациентите поради удовлетвореност от качеството на услугата
 •  задълбочена експертиза в логистичната оптимизация
 • „да“ при решаването на всякакви въпроси
 •  всичко в една услуга (храна, доставка на биоматериали и др.)
 •  минимално участие на CRO служители
 • като резултат: увеличаване на набирането и задържане на пациенти, повишаване на точността на данните

Клин. департаменти на фармакологични компании

 • „отсътствие на пожари“. Работата на сервиза е постоянно висококачествена
 • пациентът е гарантирано навреме в сайта
 • изследователите се освобождават от неефективни дейности с помощта на достъпност на услугите и комфорт
 • задържане на пациенти поради удовлетвореност от качеството на услугата
 • задълбочена експертиза в логистичната оптимизация
 • „да“ при решаването на всякакви въпроси
 • предотвратяване на измами и злоупотреби от пациенти и изследователи
 •  гаранция за качество на крайната услуга (пълно географско покритие, 24/7, високо ниво на автомобили и др.)
 • като резултат: увеличаване на набирането и задържането на пациенти, повишаване на точността на данните

Туристическа компания за пациенти

 • предлагаме готови решения в райони, където не е лесно да се организира транспорт на пациенти
 • липса на проблеми и репутационни рискове поради висококачествени услуги
 • ние вършим цялата работа вместо вас – всичко, което трябва да направите, е да проверите отчета и да получите доход. Само.
 • ние предлагаме цялостно решение, което съчетава няколко различни услуги (трансфери, ж.п., самолет, настаняване, храна и др.)
 • бизнес моделът отговаря на международните стандарти
 • наличие на всички политики за сигурност и поверителност на данните
 • качеството на NeSPaT носи обем и увеличава общия брой поръчки за транспорт на пациенти
 • висока бързина и гъвкавост при вземане на решения и извършване на промени
 • днес – аутсорсинг, утре – съвместни проекти и разширяване на нови пазари

Изследователите

 • ускоряване на набирането на пациенти и тяхното задържане в проучването
 • пациентите са гарантирани навреме на място
 • предотвратяваме появата на прекъснати посещения
 • бърза, лесна и безопасна процедура за поръчване транспортировки на пациенти и други услуги
 • изключване на значително участие на изследователи и сайти изцяло в процеса на транспортиране на пациенти (76% от сайтовете в света участват в организацията на транспортирането на своите пациенти)
 • извършване на поръчка по три канала: личен акаунт на изследователя (ЛК), телефон, e-mail
 • възможност за получаване на поръчки директно от пациента (по споразумение с изследователя и CRO)
 • удобен, прост и интуитивен за използване Лични кабинет на изследователя

Пациентите

 • за разлика от реимбурсирането, транспортирането на пациентите осигурява удобно и безопасно придвижване до мястото
 • надежден път до клиничния център
 • пълна конфиденциалност
 • спестяване на време и разходи по пътя до клиничния център