Home » O nás

O nás

NeSPaT odvetví služobných ciest

Od roku 2013 prepravujeme pacientov v klinických štúdiách. Počas tejto doby sme získali skúsenosti, spoľahlivosť a odbornosť.

 

Skúsenosti
Spoľahlivosť
Odbornosť

Teraz je NeSPaT popredným poskytovateľom komplexných riešení pre prepravu pacientov, merané CRO/farmaceutickými spoločnosťami, výskumníkmi a hodnoteniami pacientov.

Služba NeSPaT sa zameriava na potreby zákazníkov, identifikuje a investuje do rozvoja technológií a obchodných procesov.

 

 

Hodnoty

Misia – Stanoviť nový štandard pre prepravu pacientov na všetkých trhoch

Synergia

Spolupráca rôznych faktorov, ktorých účinok je väčší ako súčet jednotlivých samostatných akcií.

Zamestnancov

Tím, kompetencie, rozvoj, kultúra, etika, morálka, kreativita

Životné prostredie

Rodina, spoločnosť, ekológia, spravodlivosť, vláda

Ekonomika

Zákazníci, firma, partneri, trh, dane

Harmónia

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, pohoda, záľuby, voľný čas, hromadenie skúseností

Pomoc

Sociálne projekty, environmentálne stimuly, spokojnosť zákazníkov

Motivácia a povzbudenie

Plat, sociálne výhody (zdravotné poistenie atď.), firemný život, solidarita, lojalita, odhodlanie, čestnosť, nový vývoj trhu, komunikácia Win2Win, reťaz velenia.

Organizačná kultúra

Všetci zamestnanci zdieľajú hodnoty NeSPaT. Snaha o inovácie a neustále zlepšovanie vytvára rastúce skúsenosti, prítomnosť na trhu a potenciál.

 

Každý člen tímu NeSPaT sa neustále snaží zlepšovať procesy z hľadiska osobného vplyvu a celkovej efektivity služieb.

 

Aby sme to dosiahli, dali sme si za cieľ systematicky získavať spätnú väzbu od našich zákazníkov.

 

Humor

Zdroj nálady a motivácie pre našich zamestnancov pracovať každý deň, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Prístup orientovaný na zákazníka

Starostlivosť, empatia, súcit, ľudskosť sú vlastnosti, ktoré si ceníme predovšetkým vo svojom vnútornom prostredí.

Snaha o nepretržité zlepšenie

Snažíme sa o ideál našej služby, ktorá plne uspokojí našich partnerov a zákazníkov a bude jedinečná.

Zodpovednosť

Sme pokračovateľmi funkcií našich partnerov (zákazníkov). Vo všetkých procesoch sme mimoriadne zodpovední.

Čestnosť

Poctivosť a otvorenosť každého člena tímu, rôzne uhly pohľadu, rozdiely v zručnostiach, kreativita vytvárajú jednu skúsenosť.

Systémové prístup

NeSPaT je malá časť odvetvia klinických skúšok, ktorá plní dôležitú funkciu. Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme o systematickosť.

NeSPaT team

Гурняк Александр

руководитель компании

+38 (080) 021 02 85

Отвечает за стратегию развития отдела, занимается поддержкой программного обеспечения; укрощает errors, создает новые и интересные механизмы подачи информации на сайте, знает ответы на многие вопросы в различных областях.

Гурняк Александр

руководитель компании

+38 (080) 021 02 85

Отвечает за стратегию развития отдела, занимается поддержкой программного обеспечения; укрощает errors, создает новые и интересные механизмы подачи информации на сайте, знает ответы на многие вопросы в различных областях.

Гурняк Александр

руководитель компании

+38 (080) 021 02 85

Отвечает за стратегию развития отдела, занимается поддержкой программного обеспечения; укрощает errors, создает новые и интересные механизмы подачи информации на сайте, знает ответы на многие вопросы в различных областях.

Гурняк Александр

руководитель компании

+38 (080) 021 02 85

Отвечает за стратегию развития отдела, занимается поддержкой программного обеспечения; укрощает errors, создает новые и интересные механизмы подачи информации на сайте, знает ответы на многие вопросы в различных областях.

Гурняк Александр

руководитель компании

+38 (080) 021 02 85

Отвечает за стратегию развития отдела, занимается поддержкой программного обеспечения; укрощает errors, создает новые и интересные механизмы подачи информации на сайте, знает ответы на многие вопросы в различных областях.

Гурняк Александр

руководитель компании

+38 (080) 021 02 85

Отвечает за стратегию развития отдела, занимается поддержкой программного обеспечения; укрощает errors, создает новые и интересные механизмы подачи информации на сайте, знает ответы на многие вопросы в различных областях.

Kariéra

NeSPaT má pozitívnu podnikateľskú kultúru. Nie nadarmo je jednou zo šiestich základných hodnôt spoločnosti dobrý zmysel pre humor.

V prvom rade si ceníme schopný a inteligentný tím. Po druhé, humor pomáha našim zamestnancom zachovať si pozitívny prístup a preukázať dobrú starostlivosť a záujem o potreby pacientov.

Humor často zachraňuje náš tím pred vyhorením v dynamickom pracovnom prostredí.

Investujeme do našich zamestnancov:

  • finančná motivácia nad priemerom trhu
  • systém odmeňovania za dosiahnuté úspechy
  • zdravotné a životné poistenie
  • neustály osobný a profesionálny rozvoj
  • smart-neformálna atmosféra
  • spravodlivé rozdelenie pracovnej náplne
  • pozitívne pracovné prostredie