Home » Vyhlásenie GDPR

NeSPaT Data Privacy Commitment

NeSPaT je v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), schváleného a prijatého Európskym parlamentom a Radou v decembri 2015, ktoré nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Celé znenie našich zásad ochrany osobných údajov nájdete tu:   Zásady ochrany osobných údajov

NeSPaT prevádzkuje správu informačných aktív súvisiacich s uchovávaním a prenosom informácií počas procesu prepravy pacienta, logistických a súvisiacich služieb s klinickými skúškami v súlade s požiadavkami ISO/IEC 27001: 2013.

Certifikáty:


Certifikát GDPR Nespat Corp.

Certificate ISO 27001 NeSPaT Corp.