Головн » Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – корпоративний сайт (ТОВ “Неспат”), розташований в мережі Інтернет за адресою: nespat.net.
Адміністрація Сайту – ТОВ “Неспат”, admin@nespat.net.
Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотнього зв’язку на сайті з метою подальшої передачі даних Адміністрації Сайту.
Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв’язку на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.
2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту  і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню “Політика конфіденційності”.
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті nespat.net.
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збираємої) інформації про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотнього зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін.
з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту.
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг, що пропононуються на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, зазначеним в п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених в Згоді з розсилкою.
5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача видаляються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, що передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.
9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:
для фізичної особи:
– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
– дату реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;
– текст запиту у вільній формі;
– підпис Користувача або його представника.
для юридичної особи:
– запит у вільній формі на фірмовому бланку;
– дата реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;
– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.
9.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає.
Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціального згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.